פרוייקטים
מסעדה למזון מהיר | תל-אביב

פירוט העבודה: התקנת מערכת שמע מערכת ,כריזה ומצלמות אבטחה

חומרים וציוד

מערכות בית חכם | מצלמות IP | אינטרקום | מערכת שמע | רשת ביתי | שירותי מוקד